Poznaj nas bliżej

Obsługa baz BDO

Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

BHP w firmie

Obsługa oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ochrona środowiska

Sprawozdania środowiskowe, gospodarka odpadami, opłata produktowa, opłata recyklingowa

czas na zmiany

Nowe przepisy odnośnie bazy danych odpadowych BDO

Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do Rejestru BDO przed rozpoczęciem działalności, która wymaga uzyskania wpisu na wniosek podmiotu. W przypadku prowadzenia działalności, która wymaga uzyskania wpisu na wniosek podmiotu, bez wpisu do Rejestru BDO należy niezwłocznie złożyć wniosek rejestracyjny.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły: 607 564 568