więcej informacji w temacie:

maj

26

Dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy

Dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy

Termin składania wniosków 1 czerwca – 30 czerwca 2021 r.

W konkursie wybierane są projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Dowiedz się więcej