więcej informacji w temacie:

maj

26

Dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy

Dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy

Termin składania wniosków 1 czerwca – 30 czerwca 2021 r. W konkursie wybierane są projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia […]

kw.

11

Zmiana terminów sprawozdawczości w systemie BDO

Zmiana terminów sprawozdawczości w systemie BDO

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r. Do 31 października 2020 r. […]