więcej informacji w temacie:

Obsługa BHP

 • Wykonywanie zadań służby bhp w zakładzie pracy
 • Szkolenia bhp (wstępne – ogólne, okresowe)
 • Opracowywanie procedur i instrukcji bhp
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej: wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy
 • Przeprowadzanie audytów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Pomoc w realizacji działań pokontrolnych zalecanych przez instytucje zewnętrzne tj. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Badanie czynników szkodliwych w środowisku pracy
 • Współpraca z lekarzem medycyny pracy
 • Doradztwo w zakresie eliminacji czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych
 • Dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • Prowadzenie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
 • Sporządzanie okresowych analiz stanu BHP

Pełną obsługę BHP dla naszych klientów świadczymy w regionie: Turku, Konina, Kalisza, Sieradza, Dobrej, Uniejowa, Poddębic i wielu innych.

 

 

 

Pliki do pobrania

chcesz poznać więcej informacji?

zostaw wiadomość