więcej informacji w temacie:

Ochrona środowiska

Obsługa firm w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Sprawozdania środowiskowe:
 1. Przeprowadzanie audytów środowiskowych oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
 2. Nadzorowanie zapisów i ustaleń wynikających z posiadanych decyzji środowiskowych i innych decyzji w tym zakresie.
 3. Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiskasporządzanie zbiorczego zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
 4. KOBIZE – sporządzanie raportów dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
 5. Wykonywanie sprawozdań do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).
 • Gospodarka odpadami
 1. Wprowadzenie prawidłowej procedury dotyczącej gospodarowania odpadami.
 2. Określanie zasad postępowania z odpadami, zgodnie z katalogiem odpadów.
 3. Dobieranie kodów odpadów.
 4. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami: kart przekazania, ewidencji odpadów, zbiorczych sprawozdań.
 5. Organizowanie transportu wywozu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, generowanie kart przekazania odpadów.
 • Opłata produktowa (rynek krajowy)
 1. Prowadzenie ewidencji wprowadzonych opakowań i produktów w opakowaniach na rynek krajowy.
 2. Naliczanie opłaty produktowej.
 3. Spełnienie obowiązku przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za  pośrednictwem organizacji odzysku (na podstawie podpisanej umowy).
 • Opłata produktowa (rynek niemiecki)
 1. Rejestracja podmiotu w niemieckim systemie opakowaniowym LUCID prowadzonym przez Zentrale Stelle Verpackungsregister (Centralny Rejestr Opakowań – ZSVR).
 2. Dobór organizacji odzysku działającej na terenie Niemiec.
 3. Raportowanie ilość wprowadzonych opakowań na rynek niemiecki.
 • Opłata recyklingowa
 1. Spełnienie obowiązku prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce. Rozliczanie z toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości powyżej 15 mikrometrów.
 2. Naliczanie opłaty recyklingowej.

 

Obsługę firm w zakresie ochrony środowiska świadczymy w wielu regionach, m. in. Turek, Konin, Koło, Kalisz, Uniejów, Tuliszków, Dobra, Warta i Poddębice.

chcesz poznać więcej informacji?

zostaw wiadomość